Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Aangrijpen

betekenis & definitie

I. In eigenlijken zin, d.i. de hand naar iemand uitsteken, hetzij ten goede (Matth. 14 : 31) of ten kwade (Spr. 7 :13; Marc. 9 : 18).

II. In figuurlijken zin, d. i. met sterke begeerte iets verlangen en pogingen aanwenden om het verlangde te verkrijgen (Spr. 4 : 13). Zoo ook Jes. 27 : 5, waar de uitdrukking: „mijn sterkte aangrijpen” beteekent die daad der ziel, waardoor men niet alleen de deugden Gods door het geloof omhelst, maar er ook werkzaam mede wordt tot zaligheid.