Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 29-12-2019

Aanbevelingsbrief

betekenis & definitie

(2 Cor. 3 : 1): „Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van aanbeveling of voorschrijving aan u, of van aanbeveling van u ?” Het insluipen van valsche broeders en het ontstaan van secten maakte reeds vroegtijdig zulke brieven noodig. Ik heb ze niet noodig, zegt Paulus.

Dat hij in een stad als Corinthe een gemeente des Heeren gesticht heeft, dat is voor hem een levende aanbevelingsbrief aan de wereld, en bewijs genoeg voor zijn apostolisch ambt. Luther zegt: de beste aanbevelingsbrieven zijn 1°. het getuigenis van een goed geweten (2 Cor. 1:12),
2°. het werk, dat den meester looft. Immers wanneer de gemeente den leeraar, de schoolarbeid den onderwijzer, het land den vorst, het raadhuis de raadsheeren, de vruchten den boom loven, dan is het goed.