Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Gepubliceerd op 20-01-2020

A. M. Fairbairn

betekenis & definitie

1838—1912. Engelsch theoloog, behoorende tot de Congregationalisten, hoogleeraar te Oxford en Birmingham.

Hij trachtte het Christendom aan te passen aan de eischen van het moderne leven. Hij was voorstander van wat men wel eens noemt „een breed Christendom”.

Enkele zijner werken zijn: Studies in the Life of Christ (1881), vertaald door P. D. Chantepie de la Saussaye onder den titel: Schetsen uit de Geschiedenis van Christus (2 dln.), The Philosophy of the Christian Religion (1902), Studies in Religion and Theology (1909).