Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 31-12-2016

Zorgverzekeringswet (ZVW)

betekenis & definitie

Wet die een verplichte basisverzekering regelt voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt. Deze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt o.a. de Ziekenfondswet (ZFW).

Zie ook: Zorgverzekering