CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

ZiStandaard Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992)

betekenis & definitie

De ZiStandaard Beroepenclassificatie 1992 is de door het CBS gehanteerde indeling van beroepen op grond van de aard van de werkzaamheden.

Kenmerkend voor de SBC 1992 is dat de belangrijkste criteria het niveau en de richting van de benodigde bekwaamheden zijn. Binnen de aldus ontstane categorie├źn wordt een onderscheid gemaakt naar werksoorten. De totale indeling omvat een verzameling volgens gelijke criteriawaarden gecodeerde takenpakketten, samengevoegd tot 1 211 beroepen.

De SBC 1992 vervangt de Beroepenclassificatie 1984. Het voornaamste bezwaar van de oude classificatie is dat de classificatiecriteria onvoldoende eenduidig en operationeel zijn. In de indeling naar acht beroepssectoren lopen het niveau en de richting van het beroep door elkaar heen, waardoor het niet goed mogelijk is beroepen te ordenen naar beroepsniveau.