Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 31-12-2016

Ziekteverzuimpercentage

betekenis & definitie

Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Toelichting Ziekteverzuimpercentage inclusief verzuim langer dan één jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Met ingang van 1 december 2001 valt het reguliere zwangerschaps- en bevallingsverlof niet meer onder de Ziektewet, maar onder de Wet Arbeid en Zorg. Alleen ziekte als gevolg van zwangerschap valt nog onder de Ziektewet. Bij de berekening van het ziekteverzuimpercentage bij deeltijdwerk dient in de teller het aantal verzuimde kalenderdagen per persoon vermenigvuldigd te worden met de deeltijdfactor. Dit wordt vervolgens uitgedrukt als percentage. De personeelssterkte is het aantal fulltime-equivalenten (fte).