Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 31-12-2016

Ziekteverzuim overheid

betekenis & definitie

Het aantal verzuimde kalenderdagen (inclusief weekends) gedeeld door de personeelsomvang vermenigvuldigd met het aantal kalenderdagen. Toelichting Bij parttimers wordt het aantal verzuimde kalenderdagen vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.

De personeelsomvang wordt uitgedrukt in voltijdsequivalenten (fte). Het ziekteverzuimpercentage heeft betrekking op de lopende gevallen in de verslagperiode.