CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Woningmarktgebied (31)

betekenis & definitie

Groep van gemeenten ontworpen voor het woningbehoefteonderzoek. Toelichting De indeling in 31 woningmarktgebieden is op verzoek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door Bouwcentrum Advies BV ontwikkeld voor het woningbehoefteonderzoek 1989/1990.