CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ)

betekenis & definitie

De wet verplicht de werkgever om bij ziekte van de werknemer het loon door te betalen, voor maximale duur van een jaar. Toelichting Vanaf 2004 is de Wet Loondoorbetalingsverplichting tweede jaar van kracht. Deze wet verplicht de werkgever het loon maximaal twee jaar uit te betalen.