CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Wet Investeren in Jongeren

betekenis & definitie

De Wet Investeren in Jongeren is een wet die als doel heeft jongeren van 18 tot 27 jaar te begeleiden naar werk of scholing. Gemeenten doen hen een aanbod, een werkleer-traject. De WIJ trad per 1 oktober 2009 in werking en kwam per 1 januari 2012 te vervallen, opgegaan in WWB.