CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Werktijdverkorting

betekenis & definitie

Werktijdverkorting is de verkorting van de werktijd waarvoor ontheffing is verleend vanwege buitengewone gebeurtenissen zoals op grond van het bepaalde in artikel 8, eerste lid van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.