CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Waterschap

betekenis & definitie

Overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de hoogte van het oppervlakte- en grondwater in een bepaald gebied. Toelichting Dit gebied wordt niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, maar door stroomgebieden. Behalve waterschappen worden ook hoogheemraadschappen en zuiveringschappen hieronder begrepen.