CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Voorziening pensioen- en levensverzekering

betekenis & definitie

Vermogens die beheerd worden door pensioenfondsen of levensverzekeringsmaatschappijen ten einde hier pensioenen of levensverzekeringen mee uit te keren. Deze voorzieningen horen volgens de nationale rekeningen bij de bezittingen (vorderingen) van huishoudens. Zij vormen een deel van de totale verzekeringstechnische voorzieningen. Toelichting Voor meer informatie over de geldstromen van en naar de voorzieningen pensioen- en levensverzekering, zie Voorziening pensioen- en levensverzekering.pdf #\\Mspv1f\standaards1\Stat_Coord\StatCoord\bos\Documentatie\BegrippenInfo\Voorzieni ng pensioen.doc#