CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Voogdij asiel

betekenis & definitie

Voogdij asiel is de wettelijke vertegenwoordiging en verzorging (voogdij) over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Toelichting Het ministerie van Justitie heeft het Nidos aangewezen als gespecialiseerde voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.