CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Verschil toegerekende en afgedragen BTW

betekenis & definitie

De toegerekende BTW wijkt af van de aan de overheid afgedragen BTW door kwijtscheldingen, oninbaar gebleken bedragen, boetes, Regeling kleine ondernemers en ontwijking van (afdracht van) BTW. Toelichting Het verschil tussen toegerekende en afgedragen BTW wordt in de Nationale rekeningen niet verdeeld over de bedrijfsklassen. Dit verschil wordt op het niveau van de totale economie geteld bij de toegevoegde waarde (en het exploitatieoverschot / gemengd inkomen).