CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Velden en wedstrijdbanen

betekenis & definitie

Openluchtvelden en -banen voor sportbeoefening.