CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers

betekenis & definitie

Uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers aan hun (voormalige) werknemers worden betaald zonder dat hierbij een sociaal verzekeringsfonds is betrokken. Toelichting Enkele voorbeelden zijn: - doorbetaling bij ziekte; - interim-regeling ziektekostenvergoeding ambtenaren (vervallen bij de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet op 1 januari 2006); - wachtgelden voormalig overheidspersoneel; - eigen pensioen militairen.