CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Uitgenodigde vluchteling

betekenis & definitie

Vluchteling die eerst door de United Nations High Commissionair for Refugees (UNHCR) wordt geselecteerd en vervolgens door de Nederlandse overheid wordt uitgenodigd om naar Nederland te komen. Deze persoon krijgt daarmee een verblijfsstatus zonder voorafgaande indiening van een asielverzoek. Zie ook: Asielverzoek, Asielzoeker