CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Uitgaven voor vakantie

betekenis & definitie

De directe uitgaven die voor een bepaalde vakantie zijn gemaakt, dat wil zeggen reiskosten, verblijfkosten, uitgaven aan voeding en overige kosten die rechtstreeks verband houden met de vakantie (bijvoorbeeld verzekeringen, entreegelden, souvenirs en foto's). Toelichting De uitgaven die betrekking hebben op duurzame recreatiegoederen, zoals caravan, tent, boot, ski’s en kampeeruitrusting zijn bij het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) buiten beschouwing gelaten, omdat ze doorgaans niet aan één vakantie(jaar) kunnen worden toegerekend.