CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Totaal soort opvang

betekenis & definitie

Totaal van dagopvang en buitenschoolse opvang.