CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Tot bewoning bestemd gebouw

betekenis & definitie

Een tot bewoning bestemd gebouw is een gebouw of deel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, blijvend bestemd is voor permanente bewoning.

De operationele criteria voor tot bewoning bestemde gebouwen zijn: 1 - Het gebouw dient op de grond geplaatst te zijn en daaraan hecht verankerd. 2 - Het gebouw dient zodanig te zijn gebouwd of verbouwd dat het voor bewoning geschikt is. 3 - Het gebouw dient een zodanige bescherming te bieden tegen het klimaat dat het geschikt is voor bewoning gedurende het hele jaar. 4 - Het gebouw dient zodanig te zijn gebouwd dat het geschikt is om minstens 10 jaar voor bewoning te worden gebruikt.