CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Toeslagenwet

betekenis & definitie

Wet die voorziet in het verlenen van een toeslag tot het relevante sociale minimum aan uitkeringsgerechtigden op grond van verschillende sociale zekerheidsuitkeringen. Toelichting Dit zijn oa. de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen. De wet is in werking getreden op 1 januari 1987 en vervangt de tot die datum in de genoemde wetten zelf opgenomen regels met betrekking tot de minimumbescherming.