Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Thuiszorg

betekenis & definitie

Verzorging en verpleging die bij cliënten/patiënten thuis wordt geleverd met als doel om ze zodanig te begeleiden in hun thuissituatie dat opname in een ziekenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis enz. niet nodig is. Toelichting Instellingen voor thuiszorg voeren een of meer van de volgende werksoorten uit die erkend zijn in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: algemene thuiszorg (wijkverpleging, gezinszorg, uitlenen van verpleegartikelen), ouder- en kindzorg op de consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters, kraamzorg en dieetadvisering, inclusief eventuele nevenactiviteiten zoals algemeen maatschappelijk werk.