CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Terrein voor openbare voorzieningen

betekenis & definitie

Terrein voor openbare voorzieningen is het terrein in gebruik voor het algemeen nut, zoals gemeentehuizen, politiebureaus en nutsbedrijven.

Tot openbare voorziening wordt gerekend: - ministerie; - gemeentehuis (stadskantoor), kantoor openbare werken enz.; - grenskantoor (douane enz.); - provinciehuis; - politiebureau, brandweerkazerne, rechtbank, gevangenis; - nutsbedrijf (gas, water, elektriciteit, stadsverwarming en centrale antenne-inrichtingen) incl. het daarbij behorende terrein; - waterzuiveringsinstallatie en vuilverbrandingsinstallatie met bijbehorende opslagplaatsen; - opslagterrein van Rijk, provincie en gemeente, m.u.v. opslagterrein voor het onderhoud van wegen; - militair object, zoals munitiedepot, kazerne, mobilisatiecomplex, radarpost en schietbaan; - fort (voormalig); - bijbehorende parkeerterreinen en bos- of heesterstroken. Openbare voorzieningen worden in de topografische kaart in de regel met een afrastering afgebakend. Als begrenzing van een object wordt dan de afrastering aangehouden. Zie ook: Bodemgebruik, Classificatie