Gepubliceerd op 30-12-2016

Stichting

betekenis & definitie

Een stichting is een rechtspersoon, bij notariële akte of testament opgericht door één of meer personen om een bepaald doel te bereiken met behulp van een vermogen. Er mag winst worden gemaakt maar deze moet ten goede komen aan een ideëel of maatschappelijk doel.

Een stichting kan worden opgericht door natuurlijke en/of niet-natuurlijke personen. Zodra de verplichte inschrijving in het handelsregister heeft plaatsgevonden zijn de bestuurders niet meer privé aansprakelijk voor verplichtingen van de rechtspersoon.

< >