CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Standaard uurloon

betekenis & definitie

Het standaard uurloon wordt berekend door het weekloon te delen door 1/52 van de jaarlijkse contractuele arbeidsduur in uren. Daarin worden de wekelijkse arbeidsduur, het aantal officiële feestdagen (vastgesteld op zes dagen per kalenderjaar), het aantal (onvoorwaardelijke) vakantiedagen en eventuele arbeidsduurverkorting (ADV) verdisconteerd. Zie ook: Contractuele arbeidsduur