CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Spoorterrein

betekenis & definitie

Terrein in gebruik voor verkeer en vervoer per rail. Toelichting Stations en bijbehorende parkeerplaatsen worden ook tot spoorterrein gerekend. Smalspoor wordt niet tot spoorterrein gerekend maar tot de aangrenzende vorm van bodemgebruik. Zie ook: Bodemgebruik, Classificatie