CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Sociale zekerheid

betekenis & definitie

Sociale zekerheid is het geheel van regelingen die gericht zijn op continuïteit van arbeid en/of inkomen.