CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Sociale uitkeringen in geld

betekenis & definitie

Uitkeringen in geld op grond van wettelijke sociale verzekering, sociale voorziening, pensioenvoorziening, overige particuliere sociale premies en uitkeringen rechtstreeks door werkgevers. Toelichting Deze uitkeringen worden aan huishoudens toegekend om de financiële lasten te verlichten die voor die huishoudens voortvloeien uit een aantal risico’s en behoeften (zoals ziekte, inv污摩瑩楥ⱴ愠扲楥獤湯敧捳楨瑫敨摩畯敤摲浯慮敢瑳慡摮 湥攠 敷歲潬獯敨摩⸩ 圀牥汫潯桳楥獤数捲湥慴敧Ŧ䐀 敷歲潬敺戠牥敯獰敢潶歬湩 污 数捲湥慴敧瘠