CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Slachtofferloos delict

betekenis & definitie

Een slachtofferloos delict is een strafbaar feit dat geen direct aanwijsbaar slachtoffer kent.

Voorbeelden van slachtofferloze delicten zijn heling, rijden onder invloed, drugs- en wapenhandel.