CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Semiverhard overig terrein

betekenis & definitie

Overig semi-bebouwd terrein met een zekere mate van verharding. Toelichting Tot semiverhard overig terrein wordt gerekend: - niet met gras begroeide dijk; - in zee lopende pier; - braakliggend terrein voor zover dit niet als bouwterrein kan worden beschouwd; - niet meer in gebruik zijnde spoorbaan. Zie ook: Bodemgebruik, Classificatie