CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Sector niet-financiële vennootschappen

betekenis & definitie

De sector niet-financiële vennootschappen is de institutionele sector van de economie die bestaat uit alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het produceren van goederen en verhandelbare niet-financiële diensten.

Deze sector omvat: - alle vennootschappen (nv’s en bv’s), quasi- vennootschappen en coöperatieve verenigingen die niet tot de financiële instellingen worden gerekend (zie financiële instellingen); - alle instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (stichtingen en verenigingen) die niet tot de andere sectoren worden gerekend. Voorbeelden zijn bejaardenoorden, ziekenhuizen en woningcorporaties; - overheidsbedrijven (vennootschappen die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de overheid) zoals de NS. Vanuit de bedrijfsklassen gezien bevat de sector niet-financiële vennootschappen alle bedrijfseenheden die niet bij de andere sectoren zijn ingedeeld.