CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Sector alpha (onderwijs)

betekenis & definitie

Opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs die volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) vallen onder de studierichtingen: 00 'algemeen onderwijs', 05 'opleidingen voor onderwijzend personeel', 10 'onderwijs in de humaniora', 15 'onderwijs in de theologie'. Zie ook: Niet-bekostigd onderwijs, Standaard Onderwijsindeling 1998 (SOI 1998)