CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Schadeverzekeringsuitkering

betekenis & definitie

Uitkering die betaald wordt ter compensatie van schade als gevolg van ongeval, ziekte, diefstal, aanrijding enz. Zij worden betaald door ingezeten en niet-ingezeten verzekeringsinstellingen aan ingezeten en niet-ingezeten polishouders. Toelichting Het totaal van de schadeverzekeringsuitkeringen is gelijk aan dat van de schadeverzekeringspremies, omdat de vergoeding voor verzekeringsdiensten bij schadeverzekeringsmaatschappijen wordt berekend als het verschil tussen de brutopremies (in rekening gebrachte premies en de aanvulling uit het beleggingsinkomen) en de uitkeringen.