CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rorovracht

betekenis & definitie

Alle goederen die als vracht in de zeevaart, al dan niet in containers, via de roll-on-roll-off- techniek op en van zeeschepen worden gerold (inclusief de verrijdbare transporteenheden zelf).