CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Roodstand

betekenis & definitie

Overtrekkingen op betaalrekeningen, ofwel de debetstanden op de laatste dag van de maand op particuliere betaalrekeningen inclusief rekening-courant krediet. Toelichting Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen al dan niet geaccordeerde roodstanden en het looptijdcriterium van drie maanden wordt buiten beschouwing gelaten. Roodstand valt daarmee niet onder de definitie van consumptief krediet.