CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 31-12-2016

2016-12-31

Rechtsmiddel

betekenis & definitie

Procedure waarmee partijen - soms derden - een (rechterlijke) beslissing bij dezelfde of een hogere rechter kunnen aantasten. Toelichting Er zijn gewone rechtsmiddelen, zoals bezwaarschrift, verzet, hoger beroep of cassatie(beroep) en buitengewone rechtsmiddelen, zoals derdenverzet, rekest-civiel, herziening of cassatie in het belang der wet. Zie ook: Bezwaar (juridisch), Cassatie, Cassatie in het belang der wet, Hoger beroep, Verzet (juridisch)