CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Rechtbank

betekenis & definitie

Rechtscollege dat kennisneemt van alle zaken waarvoor in de wet geen andere rechter is aangewezen.