CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Park en plantsoen

betekenis & definitie

Park en plantsoen zijn terreinen met een groenvoorziening in gebruik voor ontspanning.

Tot park en plantsoen wordt voor het publiek opengesteld terrein gerekend bestaande uit gazons, speel- en ligweiden, paden, bosschages, bloemperken, heesterbeplanting en waterpartijen. Delen van het park die zijn te typeren als bos (ook indien groter dan 1 hectare) worden als park of plantsoen geclassificeerd.