CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Oproepkracht

betekenis & definitie

Werknemer die op oproep of afroep beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden en met wie geen vaste arbeidsduur is overeengekomen. Toelichting Oproepkrachten worden ook wel aangeduid als afroep- of invalkrachten.