CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Open nat natuurlijk terrein

betekenis & definitie

Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur. Toelichting Tot nat natuurlijk terrein wordt gerekend: - nat heideterrein; - nat terrein begroeid met kruidgewassen en struweel; - riet en biezen (ook indien in cultuur); - kwelder, schor of gors (bij gemiddeld hoogwater niet onderlopend); - drooggevallen grond, mits onbegroeid; - blauwgrasland. Hiertoe wordt echter niet gerekend: - griend; - nat bos. Zie ook: Bodemgebruik, Classificatie