CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Officieel rentetarief

betekenis & definitie

Rentetarief dat is vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) of de Nederlandse overheid. Toelichting Onderscheiden worden: - Reporente ECB, - Marginale beleningsrente ECB, - Depositorente ECB, - Heffings- en invorderingsrente (Belastingdienst), - Wettelijke rente (Ministerie van Justitie), - Rente op studieleningen (Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen).