CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Niet-gezinsarbeidskracht (landbouw)

betekenis & definitie

In de Landbouwtellingen gehanteerde benaming voor een persoon die werkzaam is op een agrarisch bedrijf, waarbij geldt dat: - het bedrijf een rechtspersoon (BV, NV, stichting, vereniging) is, of - het bedrijf geen rechtspersoon is (maar bijv. een eenmanszaak, maatschap, VOF of CV) en de persoon geen 1e of 2e graads familie is van het bedrijfshoofd.