CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Nationaal inkomen (bruto, marktprijzen)

betekenis & definitie

Alle inkomens die Nederlandse ingezetenen ontvangen op grond van hun deelname aan een (binnen- of buitenlands) productieproces of vanwege hun vermogensbezit. Deze inkomens bestaan uit de beloning van werknemers, rente, dividenden, belastingen en subsidies op productie en invoer. Toelichting Het nationaal inkomen kan ook worden berekend als het binnenlands product plus de per saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens.