Gepubliceerd op 31-12-2016

Motorvoertuig

betekenis & definitie

Een motorvoertuig is een gemotoriseerd voertuig voor het wegverkeer. Toelichting Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.

Op rails rijdende voertuigen en fietsen met trapondersteuning vallen hier niet onder.