CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Misdrijf tegen het leven

betekenis & definitie

Geweldsmisdrijf, omschreven in art. 287 t/m 291, 293, 294 en 296 Wetboek van Strafrecht. Moord en doodslag, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek, voor zover niet binnen de wet is toegestaan, en illegale abortus plegen vallen hieronder. Zie ook: Wetboek van Strafrecht