CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Meer of plas (vaarwegen)

betekenis & definitie

Natuurlijk meer of waterplas met zo nodig op diepte gebrachte of betonde vaargeulen. Toelichting Op meren en plassen zijn de vaarwegen bepaald door de daarop uitmondende andere vaarwegen zo logisch mogelijk met elkaar te verbinden. Daarbij is rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van op diepte gebrachte of betonde vaargeulen. Voor het IJsselmeer resulteert dit in een complex netwerk van vaarwegen. Zie ook: Vaarwegkarakter