CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Lokale lasten

betekenis & definitie

Opbrengst van de door decentrale overheden geheven belastingen en retributies.