Gepubliceerd op 02-11-2020

Logistics Performance Index (LPI)

betekenis & definitie

De Logistics Performance Index (LPI) is door de Wereldbank ontwikkeld en is een interactieve benchmark op het gebied van logistiek. Het is gemaakt om landen te helpen om uitdagingen en kansen te identificeren en aan te geven hoe ze hun performance kunnen verbeteren.

De LPI 2014 maakt een vergelijkingen tussen 160 landen en wordt tweejaarlijks uitgevoerd.De LPI geeft een goed beeld hoe landen en regio's zich verhouden tot elkaar en is in de praktijk de enige objectieve wereldwijde vergelijkingsmaatstaf op logistiek gebied. Daarnaast speelt deze een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen, ook in Europa. Nationaal wordt de LPI gebruikt om het ambitieniveau te duiden. In de 'partituur naar de top' van de Topsector Logistiek is hierover opgenomen; 'Nederland is in 2020 nummer één van alle Europese landen in de World Logistics Performance Index'. De Wereldbank geeft wel een nuancering; er wordt gesteld dat men zich niet moet blindstaren op de actuele positie op de ranglijst. De verschillen, vooral aan de top, zijn klein en bij de totstandkoming van de LPI wordt er geen diepgaand onderzoek gedaan naar de landen. Bron: beurtvaartadres.nl.

< >