CBS

Begrippenlijsten Centraal Bureau voor de Statistiek

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kosten van dienstverlening door derden

betekenis & definitie

Bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen) + aan derden afgedragen premies voor verzekering (zover nergens anders genoemd) + kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp e.d + automatisering- en computerdiensten door derden + kosten vuilafvoer of vuilverwerking.